Bir Kadın Düşmanı

✓ Bir Kadın Düşmanı ¶ Reşat Nuri Güntekin ✓ Bir Kadın Düşmanı ¶ Reşat Nuri Güntekin - Bir Kadın Düşmanı, Bir Kad n D man Re at Nuri G ntekin in y l nda yay mlanan bu eseri evresinde irkinli i ve ta kalplili i ile tan nan ve bu y zden bir film kahraman olan yapay insan Homongolos ad yak t r lan Ziya ile g zel ama

 • Title: Bir Kadın Düşmanı
 • Author: Reşat Nuri Güntekin
 • ISBN: 9751000165
 • Page: 348
 • Format: Book

✓ Bir Kadın Düşmanı ¶ Reşat Nuri Güntekin, Bir Kadın Düşmanı, Reşat Nuri Güntekin, Bir Kad n D man Re at Nuri G ntekin in y l nda yay mlanan bu eseri evresinde irkinli i ve ta kalplili i ile tan nan ve bu y zden bir film kahraman olan yapay insan Homongolos ad yak t r lan Ziya ile g zel ama mar k Sara n n bir sahil kasabas nda kar la malar n ve sonras nda ya ananlar konu al yor Roman mektuplardan olu uyor ve okur ya ananlar her iki kahraman n bak Re at Nuri G nteki

Bir Kadın Düşmanı

✓ Bir Kadın Düşmanı ¶ Reşat Nuri Güntekin ✓ Bir Kadın Düşmanı ¶ Reşat Nuri Güntekin - Bir Kadın Düşmanı, Bir Kad n D man Re at Nuri G ntekin in y l nda yay mlanan bu eseri evresinde irkinli i ve ta kalplili i ile tan nan ve bu y zden bir film kahraman olan yapay insan Homongolos ad yak t r lan Ziya ile g zel ama Bir Kadın Düşmanı

 • ✓ Bir Kadın Düşmanı ¶ Reşat Nuri Güntekin
  348Reşat Nuri Güntekin
Bir Kadın Düşmanı

969 thought on “Bir Kadın Düşmanı

 1. nsanlar vard r ki, menfaatleri m terek oldu u i in birbirlerini severler yleleri vard r ki mesela hayatlar bir arada ge ti i yahut fikirleri, hisleri birbirine uydu u i in severler Fakat yleleri de vard r ki, menfaatleri, hayatlar , fikirleri, hisleri birbirine tamamen yabanc d r Fakat buna ra men yine birbirlerine kar bir ruh incizab duyarlar Bence sevginin as l makbul nev i budur.Kendi derdim i in en korkuncu dedim nk ba kalar n n ikayetlerini i itemedi imiz i in kendi st rab m z daima her st [...]


 2. Yar n bir motosiklet m sabakas var Galiba bir kaza olacak O gece onunla kenar nda dola t m z bay rdan yuvarlanaca m Buna cesaret edersem g r memize ancak yedi sekiz saat kald Necdet imdilik Allaha smarlad k.


 3. Homongolos un arkada na yazd mektuplar, kendini tekrar tekrar, defalarca okutur Yer yer a latabilir bile.Nitekim, Re at Nuri Bey ok iyi bir yazard r.


 4. Her zaman gun n birinde Sara nin Homongolos un mektuplar n bulup pi manl k icinde k vranmas n istemi imdir Harika bir kitap.


 5. Bir Kad n D man n zellikle Homongolos un mektuplar n okurken, al ku u Feride nin d ncelerinden izler buluyor insan Yaln z kalman n bin ekli vard r diyor Re at Nuri G ntekin Yazar iki roman nda da farkl a lardan yaln zl yle ele al yor ki sayfalar n i inde kaybolup, bir rp da okuyorsunuz zellikle kitab n ikinci k sm olan Homongolos un lm arkada na yazd mektuplarda yazar ruh yaln zl n yle i ten anlatm ki etkilenmemek m mk n de il Hayat m z hep beraber ge ti i, birbirimizi daima sevdi imiz halde hep [...]


 6. Ne g zel bir kitapt yk , karakterler, dil nsan ister istemez kendini o karakterlerle bir ak am gezmesinde o zaman n dili ile konu urken hayal ediyor ok eski bir siyah beyaz filmi izlemek gibiydi kitab okumak Yal n anlat m , s sten fiyakadan uzak diliyle ak p gitti Herkese tavsiye ederim mr m n b t n ac yahut renksiz g nleri bir an i in eski bir masal oldu Onun i in muhakkak s ylemek laz m Saadeti saklamak, ac y saklamaktan ok daha g


 7. Kisilerin toplum tarafindan nasil algilandiklari, nasil algilandiklarini dusundukleri, ve gercekte nasil olduklari hakkinda dusunduren cok guzel bir roman Ve ilginctir ki, kendine daha samimi ve durust olanlar, genellikle toplum tarafindan yanlis anlasilir ve dislanmaya mahkum edilirler Persona cok onemlidir Yuzumuz en buyuk maskemiz olabilir.


 8. Elimden d rmeden bitirdi im bir re at nuri roman daha Tek kelime ila harikayd mektuplardan olu an bir eserdir Ruhumu buldu um bi yer vard kitapta onu da payla ay m sizinle V cudumun irkin kabu u alt nda sevgi ile, rikkat ile dolup ta an zengin bir kalbim varm Ne are ki kimse beni sevmemi , kalbimdeki o ta k n memba kendi kendine kurumu Sevgilerim nefrete, kine, bedhahl a kalbolmu


 9. eski t rk filmlerinden hallice, iyi bir son beklerken sayfay evirip homongolos ld ile ba layan bir b l mle kar la mak u ki, insan o okla korkun buhranlara girebilir.


 10. Homongolos un mektuplar ok ok iyiydi al ku u esintileri yine hissediliyor kitapta Herkes i in vurucu olabilecek c mleler var yi ki okudum dedi im kitaplardan.
 11. Re at Nuri G ntekin in roman 1927 stanbul da Adnan Pa a nm k z S r , day s n n k z Vesime nin d n i in gitti i bir Bat Anadolu il esinde, g zelli iyle erkekleri kendine ba lam t r yaln z Homongolos diye tan nan, otuz otuzbe ya lannda Ziya, S r ya kay ts zd r, nk Ziya, dediklerine g re bir kad n d man d r ve S r ile alay eder boyuna S r ondan almak i in b t n zek s n kullan r, Ziya y kendine k eder S r , sevme ve efkat yetene inden yoksun san lan Homongolos a, kalpsiz ya aman n imk ns zh n kamtla [...]


Leave a Comment